Istorijat SIMS
Društvo inženjera i tehničara rudarsko metalurške struke formirano je na osnivačkoj Skupštini održanoj 21. februara 1952. godine. Skupštini je prisustvovalo 38članova i delegata; u Društvo je tada primljeno 283 novih članova od toga 123 inženjera geološke, rudarske i metalurške struke i 132 tehničara, novatora i racionalizatora... pročitajte ceo tekst>>
Dokumenta SIMS
Glavni odbor SIMS
Predsednik:   Sastanci Izveštaji i planovi
Sokić Miroslav ITNMS, Beograd 13.09.2007  
Potpredsednici:   27.12.2007  
Raić Karlo Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd 04.04.2008  
Radović Nenad Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd 26.12.2008 Izveštaj o radu 2009
Generalni sekretar:   25.12.2009 Plan rada 2010
Pavlović Toplica Univerzitet Megatrend, Jagodina 17.01.2011  
    21.02.2012 Izveštaj o radu 2010
Članovi Glavnog odbora:   31.01.2013 Skupština 2011
Kamberović Željko Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd 28.01.2014  
Miljana Popović Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd 12.12.2014 Izveštaj o radu 2011
Grabulov Vencislav IMS, Beograd 28.01.2016  
Gavrilovski Milorad Inovacioni centar TMF 26.12.2017 Plan rada 2012
Kostov Ana Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor   Glavni urednik-izveštaj
Jovanović Snežana Institut za standardizaciju Srbije, Beograd    
Korać Marija Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd   Izveštaj o radu 2012
Luburić Saša Impol Seval, Sevojno   Plan rada 2013
Glišić Dragomir Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd    
Maksimović Vesna Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd   Izveštaj o radu 2013
Marković Branislav ITNMS, Beograd   Plan rada 2014
Matković Vladislav ITNMS, Beograd    
Mihailović Vladan HBIS Srbija, Smederevo    
Manojlović Vaso Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd    
Radović Ljubica Vojno-tehnički institut, Beograd    
Martinović Sanja IHTM, Beograd    
Srećko Stopić RWTH Aachen, Ahen, Nemačka    
Romhanji Endre Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd    
Štrbac Nada Tehnički fakultet, Bor    
Talijan Nadežda IHTM, Beograd    
Branislav Nikolić IHTM, Beograd    
Volkov-Husović Tatjana Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd    
Stevan Rakić Termokomerc, Beograd    
       
       
Članovi SIMS

Ako ste zainteresovani da postanete član SIMS-a i koristite određene pogodnosti koje nudimo, molimo Vas da popunite Formular!

 


search this site the web
search engine by freefind

Le Belier
Impol-Seval
Valjaonica bakra Sevojno
RTB Bor