Istorijat SIMS
Društvo inženjera i tehničara rudarsko metalurške struke formirano je na osnivačkoj Skupštini održanoj 21. februara 1952. godine. Skupštini je prisustvovalo 38članova i delegata; u Društvo je tada primljeno 283 novih članova od toga 123 inženjera geološke, rudarske i metalurške struke i 132 tehničara, novatora i racionalizatora... pročitajte ceo tekst>>
Dokumenta SIMS
Glavni odbor SIMS
Predsednik:   Sastanci  
Sokić Miroslav ITNMS, Beograd 13.09.2007  
Potpredsednici:   27.12.2007 STATUT SIMS
Raić Karlo Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd 04.04.2008  
Radović Nenad Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd 26.12.2008 Izveštaj o radu 2009
Generalni sekretar:   25.12.2009 Plan rada 2010
Pavlović Toplica Univerzitet Megatrend, Jagodina 17.01.2011  
    21.02.2012 Izveštaj o radu 2010
Članovi Glavnog odbora:   31.01.2013 Skupština 2011
Ćirković Milorad Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor 28.01.2014  
Gavrilovski Milorad Inovacioni centar TMF 12.12.2014 Izveštaj o radu 2011
Glišić Dragomir Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd 28.01.2016  
Grabulov Vencislav IMS, Beograd 26.12.2017 Plan rada 2012
Jovanović Milan Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd   Glavni urednik-izveštaj
Jovanović Snežana Institut za standardizaciju Srbije, Beograd    
Kamberović Željko Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd   Izveštaj o radu 2012
Korać Marija Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd   Plan rada 2013
Kostov Ana Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor    
Luburić Saša Impol Seval, Sevojno   Izveštaj o radu 2013
Maksimović Vesna Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd   Plan rada 2014
Manojlović Vaso Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd    
Marković Branislav ITNMS, Beograd    
Marinković-Stoilković Jelena RTB, Bor    
Martinović Sanja IHTM, Beograd    
Matković Vladislav ITNMS, Beograd    
Mihailović Vladan Hesteel Serbia, Smederevo    
Radović Ljubica Vojno-tehnički institut, Beograd    
Romhanji Endre Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd    
Štrbac Nada Tehnički fakultet, Bor    
Talijan Nadežda IHTM, Beograd    
Todorović Boban RTB-Topionica i reafinacija, Bor    
Volkov-Husović Tatjana Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd    
       
       
       
       
       
Članovi SIMS

Stranica u izdradi!

Ako ste zainteresovani da postanete član SIMS-a i koristite određene pogodnosti koje nudimo, molimo Vas da popunite Formular!

 


search this site the web
search engine by freefind

Le Belier
Impol-Seval
Valjaonica bakra Sevojno
RTB Bor