U okviru Saveza inženjera metalurgije Srbije posebna pažnja posvećuje se izdavačkoj delatnosti.

Časopis Metallurgical & Materials Engineerign (do 2012 Metalurgija) izlazi već 12 godina sa 4 sveske godišnje. Časopis je dobitnik povelje za najbolju IT publikaciju 2006 godine. Prema podacima Narodne biblioteke Srbije časopis Metalurgija spada u M52 grupu (časopis nacionalnog značaja) i rangiran je kao 10 od 22 (2011 godina) za oblast materijali i hemijske tehnologije. Više podataka možete videti na http://scindeks-bic.nb.rs/index.aspx.

Pored časopisa, u okviru izdavačke aktivnosti, redovno su publikovani Zbornici radova sa tradicionalnih savetovanja i simpozijuma Saveza inženjera metalurgije Srbije.

Takođe, značajan broj stručnih i naučnih knjiga, kao i prigodnih stručnih publikacija je izdato u pomenutom periodu.

Uređivačka politika je prilagođena članovima SIMS i autorima radova što bi trebalo da doprinese promociji naučno istraživackog rada na prostorima Srbije i okolnih zemalja.

Časopis Metallurgical & Materials Engineering

Monografije

Zbornici radova-Proceedings


search this site the web
search engine by freefind

Le Belier
Impol-Seval
Valjaonica bakra Sevojno
RTB Bor