Monografije

Naziv: Metalurške peći
Autori: Tatjana Volkov-Husović, Karlo Raić
Godina izdanja: 2010
Broj strana:
ISBN: 86-87183-15-5


Naziv: Aluminijum-magnezijum legure struktura, svojstva i deformacija
Autori: Miljana Popović
Godina izdanja: 2010
Broj strana: 140 strana
ISBN: 86-87183-16-2


Cena:
600,00 din

       

Naziv: Kordijeritna keramika u livarstvu
Autori: Ljiljana Trumbulović-Bujić, Zagorka Aćimović-Pavlović
Godina izdanja: 2010
Broj strana: 101 strana
ISBN: 86-87183-11-7


Cena:
600,00 din

Naziv: Teorija i praksa dobijanja obojenih metala
Autori: Rajko Vračar
Godina izdanja: 2010
Broj strana: 560 strana
ISBN: 86-87183-18-6


Cena:
1800,00 din

       

Naziv: Primena analize slike u karakterizaciji materijala
Autori: Jasmina Dostanić, Marija Dimitrijević, Radmila Jančić-Heinemann, Tatjana Volkov-Husović
Godina izdanja: 2009
Broj strana: 81 strana + CD
ISBN: 86-87183-05-6
Cena: 700,00 din

Naziv: Hladno sinterovanje
Autori: Milutin Đuričić, Zagorka Aćimović-Pavlović
Godina izdanja: 2009
Broj strana: 128 strana
ISBN: 86-87183-14-3


Cena:
600,00 din

       
Lokalni pristup zilavom lomu

Naziv: Lokalni pristup žilavom lomu metalnih materijala
Autori: Marko Rakin
Godina izdanja: 2009
Broj strana: 170 strana
ISBN: 86-87183-08-7


Cena:
600,00 din

Zastitni premazi u livarstvu

Naziv: Zaštitni premazi u livarstvu
Autori: Zagorka Aćimović-Pavlović
Godina izdanja: 2009
Broj strana: 136 strana
ISBN: 86-87183-14-8Cena:
500,00 din

       
Prerada polimetaličnih sirovina

Naziv: Prerada polimetaličnih sirovina i međuprodukata obojenih metala
Autori: Miroslav Sokić, Branislav Nikolić, Željko Kamberović
Godina izdanja: 2009
Broj strana: 195 strana
ISBN: 86-87183-09-4

Cena: 500,00 din

Odrzivi marketing

Naziv: Održivi marketing tehnološkog razvoja preduzeća
Autori: Nikola Majinski
Godina izdanja: 2009
Broj strana: 436 strana
ISBN: 86-87183-10-0


Cena:
1000,00 din

       

Naziv: Goriva i sagorevanje
Autori: Tatjana Volkov-Husović,
Karlo Raić
Godina izdanja: 2008
Broj strana: 204 strane
ISBN: 86-87183-04-9


Cena:
500,00 din

Naziv: Očvršćavanje metala
Autori: Mirjana Filipović
Godina izdanja: 2008
Broj strana:162 strane
ISBN:86-87183-06-3Cena:
500,00 din

       

Naziv: Termomehanička prerada mikrolegiranih čelika
Autori: Nenad Radović
Godina izdanja: 2008
Broj strana: 97 strana
ISBN: 86-904393-8-2


Cena:
400,00 din

Naziv: Tehnologija izrade delova od metalnog praha
Autori: Ilija Belić, Zagorka Aćimović-Pavlović
Godina izdanja: 2007
Broj strana: 118 strana
ISBN: 86-87183-01-1

Cena: 400,00 din

       

Naziv: Metalurgija zlata i srebra
Autori: Željko Kamberović, Dragan Sinadinović, Marija Korać
Godina izdanja: 2007
Broj strana: 179 strana, u boji
ISBN: 86-904393-6-6


Cena:
500,00 din

Naziv: Aluminijum i magneziju-predlegure i legiranje
Autori: Željko Kamberović, Ilija Ilić, Marija Korać
Godina izdanja: 2007
Broj strana: 114 strana
ISBN: 86-87183-00-3

Cena: 350,00 din

       

Naziv: Laminarni kompozit čelik-mesing proizvodnja i osobine
Autori: Endre Romhanji, Miloš Mićić
Godina izdanja: 2006
Broj strana: 38 strana
ISBN: 86-904393-5-8


Cena:
200,00 din

Naziv: Pećne atmosfere
Autori: Zvonimir Popović, Karlo Raić
Godina izdanja: 2006
Broj strana: 114 strana
ISBN: 86-904393-6-6Cena:

       

Naziv: Vatrostalni materijali svojstva i primena
Autori: Tatjana Volkov-Husović
Godina izdanja: 2007
Broj strana: 102 strane
ISBN: 86-904393-7-4


Cena:
400,00 din

Naziv: Termostabilnost materijala
Autori: Tatjana Volkov-Husović, Radmila Jančić-Hajneman
Godina izdanja: 2005
Broj strana:
ISBN: 86-904393-2-3


Cena:
300,00 din

       

 


search this site the web
search engine by freefind


Impol-Seval
Valjaonica bakra Sevojno
RTB Bor