Metalurgija i integrisana dozvola

postupak pribavljanja, obuka operatera
sa posebnim osvrtom na postrojenja u Srbiji

8. decembra 2011. godine Tehnološko-metalurški fakultet

 

Cilj Seminara | Organizacioni Odbor | Prezentacije | Publikacija | Kontakt | Fotografije

 

Cilj Seminara

Podnošenje Zahteva za Integrisane dozvole u ovom trenutku predstavlja ključni zadatak privrednih subjekata iz oblasti metalurgije na polju sprovođenja zakonskih obaveza iz oblasti zaštite životne sredine, tj. izradu dokumentacije neophodne za podnošenje zahteva za izdavanje integrisane dozvole, a u skladu sa Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Seminar je prvenstveno namenjen svim operaterima u oblasti metalurgije sa spiska IPPC postrojenja, među kojima se nalazi i Vaša organizacija, kao i predstavnicima nadležnih organa i institucijama koje su direktno uključene u proces izdavanja integrisane dozvole. Preliminarni spisak postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola, objavilo je Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije.

Uredbom Vlade Republike Srbije utvrđen je Program dinamike podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole za svaku privrednu granu – što je u slučaju metalurgije od oktobra 2011. godine, do marta 2012. g. Osnovna ideja organizatora je da se kroz edukaciju i obuku, prikaže nekoliko slučajeva kao primer, primenu efektivnih tehničko-tehnoloških, najboljih dostupnih tehnika i energetski efikasnih tehnika. Interaktivna metodologija rada je osmišljena kroz prezentacije, obuku, korisne savete, literaturu u obliku priručnika, kao i učenje kroz praktičan rad po principu studije slučaja kako bi, na osnovu postojećih domaćih i inostranih iskustava, polaznici bili u stanju da pripreme ključne elemente Zahteva za izdavanje integrisane dozvole.

^ vrh strane ^

Organizacioni odbor

Ivanka Popović, dekan Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Željko Kamberović, predsednik Savez inženjera metalurgije Srbije
Nikola Majinski, sekretar Udruženje Rudnici metala i metalurgija, Privredna Komora Srbije
Nada Lukačević, načelnik Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Branko Dunjić, direktor Centar za čistiju proizvodnju Srbije
Dušan Stokić, sekretar Odbor za zaštitu životne sredine, Privredna Komora Srbije
Aleksandra Vučinić, savetnik Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Srđan Marković, predsednik Srpsko livačko društvo
Elena Janković, samostalni savetnik Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Marija Korać, vođa projekta Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta
Milorad Gavrilovski, vođa projekta Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta

^ vrh strane ^

Prezentacije

Nada Lukačević, nečelinik
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Integrisana dozvola u Republici Srbiji

Ivan Jankov
European IPPC Bureau
Work of the European IPPC Bureau and the review process of the BREF
Pasquale Spezzano, consultant
UNIDO
BAT and provisional guidance on BEP relevant to Article 5 and Annex C of the Stockholm convention on POPs

Željko Kamberović, prof.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Najbolje dostupne tehnike i operateri u proizvodnji metala u Srbiji

Srđan Marković, prof.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Najbolje dostupne tehnike za livnice; ograničenja i mogućnosti

Martin Debelak, direktor
Združenje kovinskih materialov in nekovin, Gospodarska zbornica Slovenije
Iskustva operatera u metalurškom sektoru Slovenije

Tomaž Trobiš, generalni direktor
Livar, proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., Ivančna Gorica, Slovenia

Nikola Majinski, sekretar
Udruženje Rudnici metala i metalurgija, Privredna Komora Srbije
Efikasno korišćenje energije u metalurgiji

Ana Popović, menadžer projekta
Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu
Projekat uspostavljanja Centra za upravljanje zivotnom sredinom (EMC) u Srbiji i mogućnost učešća operatera u metalurškom sektoru

^ vrh strane ^

Publikacija

Stokholmska Konvencija
o dugotrajnim organskim zagadujucim supstancama
Uputstvo o najboljim dostupnim tehnikama i najboljim praksama po životnu sredinu koje se odnose na Clan 5 i Aneks C
Kategorija: Metalurgija

Priredili:
Željko Kamberović
Aleksandra Vučinić
Elena Janković
Milorad Gavrilovski
Zoran Anđić
Marija Korać

Predgovor

Sadržaj

^ vrh strane ^

Kontakt

Prof. dr Željko Kamberović
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Karnegijeva 4, 11 120 Beograd
kamber@tmf.bg.ac.rs

^ vrh strane ^


search this site the web
search engine by freefind

Le Belier
Impol-Seval
Valjaonica bakra Sevojno
RTB Bor