60 godina Saveza inženjera metalurgije

Svečana Akademija 29.11.2012

Dom inženjera Nikola Tesla, Kneza Miloša 9, Svečana sala III sprat

 

Prezentacije | Dobitnici Jubilarnih nagrada | Fotografije


Poštovane koleginice i kolege,

Društvo inženjera i tehničara rudarsko metalurške struke forimirano je na osnivačkoj Skupštini održanoj 21. februara 1952, i taj datum se smatra za početak rada Saveza. Na osnivačkoj Skupštini održanoj krajem 1993. godine u Sartidu a.d. formiran je Savez inženjera metalurgije Jugoslavije.
U skladu sa promenama u državi i njenih naziva, Savez inženjera metalurgije se prilagođavao: Savez inženjera metalurgije Jugoslavije (1993-2002), Savez inžernjera metalurgije Srbije i Crne Gore (2002-2006) i Savez inženjera metalurgije Srbije (2006- ).
U toku svog šezdesetogodišnjeg postojanja Savez inženjera metalurgije je posvećivao značajnu pažnju organizaciji naučnih, stručnih i edukativnih skupova, međunarodnoj saradnji, saradnji sa komplementarnim strukovnim i akademskim udruženjima, privrednim društvima i izdavačkoj delatnosti.

Kako bismo na najadekvatniji mogući način proslavili Jubilej 60 godina od osnivanja i dodelili priznanja zaslužnim članovim u četvrtak 29. novembra 2012. godine organizovana je Svečana akademija na kojoj je prezentovana monografija 60 godina Saveza inženjera metalurgije 1952-2012 i dodelile jubilarne plakete zaslužnim članovima našeg Saveza.

 

Prezentacije

Željko Kamberović
Svečano otvaranje skupa i kratak osvrt na aktivnosti Saveza

Karlo Raić.
Izdavačka delatnost Saveza u periodu 1952-2012
Toplica Pavlović
Predstavljanje monografije 60 godina Saveza inženjera metalurgije 1952-2012

Nadežda Talijan
Naučni i stručni skupovi u organizaciji Saveza

^ vrh strane ^

Dobitnici Jubilarnih nagrada

Avramov Avram Jovanović Snežana Romhanji Endre
Cvetkovski Sveto Jovanović Milan Sinadinović Dragan
Ćirković Milorad Kamberović Željko Sokić Miroslav
Ćosović Vladan Kevorkijan Varužan Spaskovski Blagoje
Debelak Martin Korać Marija Stanković Žarko
Delijić Kemal Kričak Lazar Stanković Dušan
Dimitiu Sorin Lačnjevac Časlav Stopić Srećko
Dodok Radomir Majinski Nikola Štrbac Nada
Đurđević Mile Maksimović Vesna Talijan Nadežda
Đurić Branko Marković Srđan Todorović Boban
Fodor Pavle Matković Vladislav Volkov-Husović Tatjana
Gavrilovski Milorad Milović Branislava Vračarić Duško
Grabulov Vencislav Nikačević Milutin Vučurović Dušan
Gulišija Zvonko Pavlović Toplica Vujinović Branislav
Gusković Dragoslav Radovanović Milan Živković Dragana
Ilić Ilija Radović Nenad  
Jordović Branka

Raić Karlo  

 

Institucije
Congrexpo d.o.o., Beograd Savez inženjera i tehničara Srbije
Društvo geoloških inženjera i tehničara Srbija, Beograd Savez inženjera rudarstva i geologije Srbije
Impol-Seval a.d., Sevojno Tehnički fakultet u Boru, Bor
INN Vinča, Beograd Tehnički fakultet Čačak, Čačak
Inovacioni centar TMF, Beograd Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd Valjaonica bakra a.d., Sevojno
RIC Grafičkog inženjerstva TMF, Beograd Vojno-tehnički institut, Beograd
RTB Bor Grupa d.o.o., Bor Železara Smederevo, Smederevo

^ vrh strane ^

Fotografije

Svečano otvaranje Dodela jubilarnih nagrada Koktel

 

^ vrh strane ^


search this site the web
search engine by freefind

Le Belier
Impol-Seval
Valjaonica bakra Sevojno
RTB Bor